பனைவிதை நாடும் திரு விழா-காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதி

9

19.9.2019 அன்று காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதி ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஒன்றியம்  பேரூர் கூடையத்தூர் ஸ்ரீமுஷ்ணம் கீழ்புளியங்குடி கள்ளிப்பாடி  நெடுஞ்சேரி கிராமங்களில் பனைவிதை நடப்பட்டது