செங்கொடியின் 8 ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல்-வால்பாறை

31

28-8-2019 அன்று தங்கை செங்கொடியின் 8 ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் வால்பாறை நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது…