சிறப்பு குறை தீர்க்கும் முகாம்-மனு வழங்கினர்- தேனி

7

சிறப்பு குறை தீர்க்கும் முகாம் 30.08.2019 அன்று தேனி மாவட்டத்தில் நடைபெற்றது  இதில் பேரூராட்சி  நாம் தமிழர் கட்சியினர் மக்கள் குறை தீர்க்கும் மனுக்களை வழங்கினர்.