கப்பலோட்டிய தமிழன் ஐயா சிதம்பரம்-தென்காசி சட்டமன்ற தொகுதி

11

விடுதலைப் போராட்ட தியாகி செக்கிழுத்த செம்மல் கப்பலோட்டிய தமிழன் ஐயா சிதம்பரம் அவர்கள் பிறந்த தினமான இன்று நாம்_தமிழர்_கட்சி
தென்காசி_சட்டமன்ற_தொகுதி சார்பாக புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.