உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-திருவரங்கம் சட்ட மன்றத் தொகுதி

14

திருவரங்கம் சட்ட மன்றத் தொகுதி அந்தநல்லூர் மேற்கு ஒன்றியம், குழுமணி ஊராட்சியில் 15.09.2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 9 முதல் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.