உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் -சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதி

42

01/09/19 மற்றும் 02/09/19 அன்றும்  சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.