உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-பவானி நாம் தமிழர் கட்சி

7
பவானி சட்டமன்றத் தொகுதி பவானி ஒன்றியதிற்குட்பட்ட பவானி நகரம் நான்காவது வார்டில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்  (1-09-2019) அன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது. உறுப்பினர்களாக இணைந்தவர்களுக்கு பொறுப்பாளர்கள் மரக்கன்று வழங்கினர்