உறுப்பினர் அட்டை வழங்குதல்-குமாரபாளையம் சட்டமன்ற தொகுதி

24

நாம் தமிழர் கட்சி குமாரபாளையம் சட்டமன்ற தொகுதியில் புதிதாக இணைந்த உறவுகளுக்கு உறுப்பினர் அட்டை வழங்கப்பட்டது