முற்றுகை ஆர்ப்பாட்டம்-செவி சாய்த்த பேரூராட்சி- தேனி

11

நாம்_தமிழர்_கட்சியின் 20.08.2019 அன்று நடந்த #உத்தமபாளையம்_பேரூராட்சி
#முற்றுகை_ஆர்ப்பாட்டத்தின் காரணமாக 21.08.2019 அன்று உத்தமபாளையம் #சூரியநாராயணபுரத்தில் திறக்கப்படாமல் இருந்த #கழிப்பறை_திறக்கப்பட்டது.