பொறுப்பாளர்கள் அறிமுகக் கூட்டம்-மணப்பாறை சட்டமன்ற தொகுதி

19

மணப்பாறை சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் அறிமுகக் கூட்டம் 11.08.2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்றது.