பனைவிதை சேகரிப்பு-கொளத்தூர் தொகுதி

12

கொளத்தூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி 68 வது வட்டத்தின் சார்பாக பனை விதை சேகரிப்பு நடைபெற்றது