பனைவிதைகள் சேகரிப்பு-திருவெறும்பூர் தொகுதி

11

(25.07.2019) *திருவெறும்பூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட 28 வது வட்டத்தில் 300 இருந்து 350 பனைவிதைகள்* சேகரிக்கப்பட்டது.