கோவில் திருவிழா- பொதுமக்களுக்கு உணவு வழங்குதல்-சேலம்

176
சேலம் செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு “வீரத் தமிழர் முன்னணியின்” சார்பாக பொது மக்களுக்கு உணவு வழங்கபட்டது.
முந்தைய செய்திகோவில் திருவிழா-பள்ளி குழந்தைகளுக்கு உதவி- சேலம்
அடுத்த செய்திமுற்றுகை ஆர்ப்பாட்டம்-செவி சாய்த்த பேரூராட்சி- தேனி