கோவில் திருவிழா- பொதுமக்களுக்கு உணவு வழங்குதல்-சேலம்

46
சேலம் செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு “வீரத் தமிழர் முன்னணியின்” சார்பாக பொது மக்களுக்கு உணவு வழங்கபட்டது.