கோவில் திருவிழா-பள்ளி குழந்தைகளுக்கு உதவி- சேலம்

17

09.08.2019  சேலம் மாநகரத்தில் கோவில் திருவிழாவினை முன்னிட்டு                                                     தமிழ் சிந்தனை பாடல்கள் மேடையில் கருத்துமிக்க உரைகள் நிகழ்த்தபட்டது மற்றும் குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவிப் பொருட்களும் வழங்கப்பட்டதுது