கொடியேற்றும் நிகழ்வு – தெருமுனைக் கூட்டம்

26

(20.07.2019) அன்று  *திருவெறும்பூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட காட்டூர் பகுதியில்* கொடியேற்றி தெருமுனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திபனைவிதைகள் சேகரிப்பு-திருவெறும்பூர் தொகுதி
அடுத்த செய்திகொடியேற்றும் நிகழ்வு-திருப்போரூர் தொகுதி