கொடியேற்றும் நிகழ்வு – தெருமுனைக் கூட்டம்

10

(20.07.2019) அன்று  *திருவெறும்பூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட காட்டூர் பகுதியில்* கொடியேற்றி தெருமுனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.