கொடியேற்றும் நிகழ்வு-திருக்கோவிலூர் தொகுதி

53

18/08/2019) அன்று திருக்கோவிலூர் (தொகுதி) திருவெண்ணெய்நல்லூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட சிறுவானூர் கிளையில் கட்சியின் கொடி ஏற்றப்பட்டது.