குளம் சுத்தம் செய்தல்/கருவேல மரங்கள் அகற்றும் பணி

64

கந்தர்வக்கோட்டை நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக குளம் சுத்தம் செய்தல் மற்றும் கருவேல மரங்கள் அகற்றும் பணி நடைபெற்றது.