கலந்தாய்வு கூட்டம்-விளாத்திகுளம் தொகுதி

9

(18/8/2019) விளாத்திகுளம் தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.