கலந்தாய்வு கூட்டம் /கெங்குவார்பட்டி பேரூர்-தேனி -பெரியகுளம்

182

கெங்குவார்பட்டியில்  23.08.2019 அன்று வெள்ளி கிழமை ஒன்றிய அளவிலான கலந்தாய்வு கூட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.இதில் கெங்குவார்பட்டி பேரூர் பொறுப்பாளர்கள் தேர்வு மற்றும் கீழ் வருமாறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.