கலந்தாய்வு கூட்டம்-உடுமலை-குடிமங்கலம்

13
 21/07/2019 அன்று உடுமலைப்பேட்டை குடிமங்கலம் ஒன்றியத்தில் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது