கலந்தாய்வு கூட்டம் /அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி

4

அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி ஆவுடையார்கோவில் ஒன்றியம் ஆர்.புதுபட்டிணம் கிளைக் கலந்தாய்வு கூட்டம்  14/8/19 அன்று சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றது..