கலந்தாய்வு கூட்டம் /அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி

15

அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி ஆவுடையார்கோவில் ஒன்றியம் ஆர்.புதுபட்டிணம் கிளைக் கலந்தாய்வு கூட்டம்  14/8/19 அன்று சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றது..

முந்தைய செய்திகலந்தாய்வு கூட்டம்-அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி
அடுத்த செய்திகிளை கட்டமைப்பு /கலந்தாய்வு கூட்டம்/ கிளை பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்