உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-வேளச்சேரி சட்டமன்ற தொகுதி

32

வேளச்சேரி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட 181 வட்டம் சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் (25-08-2019) அன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது.