உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-மரகன்று வழங்கும் நிகழ்வு

18

திருவிடைமருதூர் தொகுதி திருப்பனந்தாள் ஒன்றியம் பந்தநல்லூர் பகுதியில் 11/08/2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10:00மணி முதல் மாலை 06:00 வரை உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் மரகன்று வழங்கும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது .