உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-சோளிங்கர் சட்டமன்றதொகுதி

14

வேலூர் மாவட்டம் சோளிங்கர் சட்டமன்றதொகுதி கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்பு பாசறையின் சார்பில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் காவேரிப்பாக்கம் தெற்கு ஒன்றியம் சிறுகரும்பூர் கிராமத்தில் நடைப்பெற்றது.