உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் திருவெறும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி         

29
திருவெறும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக  உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை*(28.07.2019) அன்று  பத்தாளப்பேட்டை ( பேருந்து நிறுத்தம் அருகில் தட்டான் குளம்)                          சிறப்பாக நடைபெற்றது.