உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-பவானி தொகுதி

21

14-07-2019 (ஞாயிற்றுக் கிழமை) அன்று பவானி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் காய்கறி தினசரி சந்தை அருகில் நடைபெற்றது.