ஐயா காமராசு புகழ் வணக்கம்-திருச்செங்கோடு தொகுதி

43
திருச்செங்கோடு புதிய பேருந்து நிலைய அருகில்   உள்ள ஐயா காமராசு அவர்களின் சிலைக்கு (15.07.19) அன்று புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.