ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்தை எதிர்த்து ஆர்ப்பாட்டம்.

43

ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தென் ஈத்தேன்  நாசகார திட்டத்தை எதிர்த்து  விழுப்புரம் மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் மற்றும் புதுவை மாநிலம் இணைந்து மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியது.

முந்தைய செய்திகிராம சபை கூட்டம்-.சூலூர் தொகுதி
அடுத்த செய்தி.கிராமசபை கூட்டம்-நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்