மரக்கன்று வழங்கும் நிகழ்வு-செய்யூர் தொகுதி

22
காஞ்சி தெற்கு மாவட்டம், செய்யூர் தொகுதி, சித்தாமூர் ஒன்றியம்  வெள்ளங்கொண்ட அகரம்  ஊராட்சியில் உள்ள முத்து மாரியம்மன் கோவில் ஆடி மாத திருவிழாவில், வீரத்தமிழர் முன்னனி சார்பில் மரக்கன்றுகள், மோர், வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.