மரக்கன்றுகள் நடும் விழா- மணப்பாறை தொகுதி

18

மணப்பாறை சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக (21.7.2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை) மணப்பாறை ஒன்றியம் பண்ணப்பட்டி கிராமம் பெருமாம்பட்டியில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டது.