மகளிர்க்கான அரசியல் மேம்பாட்டு பயிற்சி வகுப்பு

8
6/7/2019 அன்று திருவள்ளூர் நடுவண் மாவட்டம் மாதவரம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக   மகளிர்க்கான அரசியல் மேம்பாட்டு பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது.