மகளிர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பு-அம்பத்தூர் தொகுதி

10

அம்பத்தூர் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக (6.7.2019) மாலை நடைபெற்ற மகளிர் மேம்பாட்டுக்கான சிறப்பு பயிற்சி வகுப்பு சிறப்பாக நடைபெற்றது.