தாத்தா இரட்டை மலை சீனிவாசன் புகழ் வணக்கம்

69
நாம் தமிழர் கட்சி திருவள்ளூர் நடுவண் மாவட்டம் மாதவரம் தொகுதி வடக்கு பகுதியில் தாத்தா இரட்டை மலை சீனிவாசன் அவர்களுக்கு 160ஆம் ஆண்டு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.