கொடியேற்றும் நிகழ்வு-வந்தவாசி

12

திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டம் வந்தவாசி சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக வடக்குபட்டுல் 14.07.2019 அன்று  கட்சியின் கொடி ஏற்றப்பட்டது