கொடியேற்றும் நிகழ்வு-வந்தவாசி தொகுதி

7

திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டம் வந்தவாசி  தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக சாத்தம்பூண்டியில் 14.07.2019  அன்று  கட்சியின் கொடி ஏற்றப்பட்டது.