கொடியேற்றும் நிகழ்வு-ராணிப்பேட்டை தொகுதி-வாலாஜா

10

30-06-2019 அன்று வேலூர் மாவட்டம் ராணிப்பேட்டை தொகுதி வாலாஜா நகரத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி வாலாஜா நகரம் சார்பாக கொடி ஏற்றப்பட்டது.
இதில் தொகுதி,நகரம்,ஒன்றியம்,ஊராட்சி மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.