கொடியேற்றும் நிகழ்வு-மாதவரம் தொகுதி

6
மாதவரம் தொகுதி
வில்லிவாக்கம் ஒன்றியத்தில்
பொத்தூர் ஊராட்சியில் 7/7/2019  காலை 10மணிக்கு  இரா.ஏழுமலை தலைமையில்
கொடி ஏற்றப்பட்டது