கொடியேற்றும் நிகழ்வு-மாதவரம் தொகுதி

30

நாம் தமிழர் கட்சி
திருவள்ளூர் நடுவண் மாவட்டம்
கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி
கும்மிடிப்பூண்டி தெற்கு ஒன்றியம் பாப்பனாம்குப்பம் ஊராட்சியில்                                                கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதியில்  7/7/2019  மாலை 4மணிக்கு
கொடியேற்றப்பட்டது.

.