கொடியேற்றும் நிகழ்வு-செய்யூர் தொகுதி

4

21-07-2019 ( ஞாயிற்றுக்கிழமை) ஒரே நாளில் காஞ்சி தெற்கு மாவட்டம், செய்யூர் தொகுதி, இலத்தூர் ஒன்றியத்தில் ஐந்து ஊராட்சிகளில் கொடி ஏற்றி மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டது.