கொடியேற்றும் நிகழ்வு-காஞ்சிபுரம் தொகுதி

9

காஞ்சிபுரம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக   சித்தாலப்பாக்கம் ஊராட்சியில் கொடியேற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.