கொடியேற்றும் நிகழ்வு-அறந்தாங்கி தொகுதி

912

நாம் தமிழர் கட்சி அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி ஆவுடையார்கோவில் ஒன்றியத்தின் சார்பாக காசியார்மடம் கிராமத்தில் கட்சியின் கொடி ஏற்றப்பட்டது..

முந்தைய செய்திகருவேல மரங்கள் அகற்றும் பணி கொடியேற்றும் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திகொடியேற்றும் நிகழ்வு-அறந்தாங்கி தொகுதி