கிராம சபைக்கூட்டம்-இராமநாதபுரம் மாவட்டம்

38

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் , பட்டிணம்காத்தான் பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கிராமசபை கூட்டம் நடந்தது இதில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கலந்து கொண்டனர்.