கலந்தாய்வு கூட்டம்-மடத்துக்குளம் தொகுதி

10
21.07.2019 அன்று மடத்துக்குளம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக உடுமலை கிழக்கு  ஒன்றியத்திற்குக்கான நேரடி பகுதி சந்திப்பு மற்றும் உட்கட்டமைப்பு  கலந்தாய்வு  அமராவதி அணை பகுதியில் நடைபெற்றது!!