கலந்தாய்வு கூட்டம்-தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம்

11
தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் ஒன்றியத்தில்
07 -07 -2019 அன்று ஒன்றிய அளவிலான கலந்தாய்வுக் கூட்டம் பெரியகுளம் தென்கரை பாலசுப்ரமணி கோயில் அருகில் நடைபெற்றது ,