உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-மணப்பாறை தொகுதி

29
(20.07.2019) அன்று  மணப்பாறை சட்டமன்ற தொகுதி தமிழர் கட்சி சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது.