உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-கொடியேற்றும் நிகழ்வு-மாதவரம்

12

14/7/2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை திருவள்ளூர் நடுவண் மாவட்டம்
மாதவரம் தொகுதி கிழக்கு மற்றும் நடுவண் பகுதி இணைந்து உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாமும்
மற்றும் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது .

முந்தைய செய்திமரக்கன்று வழங்கும் நிகழ்வு-செய்யூர் தொகுதி
அடுத்த செய்திகாமராசருக்கு மலர் தூவி புகழ்வணக்க நிகழ்வு-கும்மிடிபூண்டி