உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-அண்ணா நகர் தொகுதி

57
 (07-07-2019) அன்று சென்னை அண்ணாநகர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 101வது வட்டத்தில்,  உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
முந்தைய செய்திஉறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-விளாத்திகுளம் தொகுதி
அடுத்த செய்திஉறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-அண்ணா நகர் தொகுதி