உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-நீர் மோர் வழங்குதல்-சோழிங்கநல்லூர்

24

சோளிங்கநல்லூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பெரும்பாக்கம் பகுதியில் 14.7.2019 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் நீர் மோர்  வழங்கும் நிகழ்ச்சி  நடைபெற்றது