உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் -விளவாங்கோடு தொகுதி

22

(30-06-2019) அன்று நாம் தமிழர் கட்சி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட விளாத்துறை ஊராட்சியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.