உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் -திருவிடைமருதூர் தொகுதி

32

26/06/2019 அன்று நாம் தமிழர் கட்சி  திருவிடைமருதூர் ஒன்றியம் பெரப்படி ஊராட்சியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.